Jago Open Singles I - 24.01.2017

Вътрешноклубен турнир по единици джаги 2017

На 24.01.2017 се проведе първият клубен турнир по единици Jago club tournament

 

Схема на игра – Double Elimination Chart 32 teams

Победители в турнира:

I място    Екатерина Атанасова

II място   Марио Томов

III място  Иво Пиларски

IV място  Симеон Атанасов

 

Брой участници – 21 състезатели:

 

Екатерина Атанасова                      1 място                                 

Марио Томов                                  2 място                                 

Иво Пиларски                                 3 място

Симеон Атанасов                            4 място

Александър Петков                        5 място

Михаил Атанасов                            5 място

Богомил Ангелов                             7 място

Николай Атанасов                           7 място

Юлиян Пенев                                   9 място

Илиян Стойчев                                9 място

Станислава Стайкова                      9 място

Владимир Атанасов                         9 място

Светлана Стоянова                          13 място                    

Полина Манджукова                       13 място

Калоян Аврамов                              13 място

Таня Кренчева                                  13 място

Асен Йочев                                       17 място

Маренела Маркова                          17 място

Валентин Симеонов                         17 място

Александър Михайлов                    17 място

Максимилиян Бояджиев                 17 място