BFF Challenger OD and OS II -25 & 28 August 2021

BFF Challenger II OD and OS I -25 & 28 August 2021- foosball

Завърши втори Ранкинг турнир по единици и двойки на Българската джаги федерация за 2021 г.: BFF Challenger II OS & OD, организиран от БДФ, СК Джагоарс и СК Фейт.

Турнирите се проведоха в спортнa зала The Academy и спортна зала The Academy - Dianabad - на 25.08.2021г. и 28.08.2021г.

Състезателите играха на 4 професионални ITSF официални маси - Tornado, Garlando, Leonhart, Bonzini

Победители в състезанието по двойки OD станаха:

1. Станислав Георгиев/Васил Константинов

2. Радостина Любомирова/Иван Петров

3. Иван Йовчев/Никола Великов

Победители в състезанието по единици OS станаха:

1. Станислав Найденов

2. Екатерина Атанасова

3. Васил Константинов

Честито на победителите!