Jago Open Singles III - 24.02.2016

foosball club tournament singles 2016

На 30.03.2016 се проведе третият клубен турнир по единици Jago club tournament

 

Схема на игра – Double Elimination Chart 32 teams

Победители в турнира:

I място    Екатерина Атанасова

II място   Михаил Атанасов

III място  Теодор Ангелов

IV място  Иво Пиларски

 

Брой участници – 30 състезателя:

 

Екатерина Атанасова                       1 място

Михаил Атанасов                            2 място

Теодор Ангелов                                3 място

Иво Пиларски                                   4 място

Добрин Ганев                                   5 място                      

Александър Тодоров                        5 място

Николай Атанасов                           7 място

Симеон Атанасов                            7 място

Марио Томов                                  9 място                                 

Владимир Атанасов                         9 място

Евтим Янков                                    9 място

Богомил Ангелов                             9 място

Юлиян Пенев                                   13 място

Станислав Найденов                      13 място 

Кирил Костов                                  13 място

Момчил Александров                      13 място

Станислава Атанасова                    17 място

Таня Кренчева                                  17 място

Асен Йочев                                       17 място

Мито Митов                                     17 място

Валентин Симеонов                         17 място

Станислава Стайкова                      17 място

Илиян Стойчев                                17 място

Светлана Стоянова                          17 място

Петя Велинова                                 25 място

Максимилян Бояджиев                   25 място

Александър Левков                          25 място

Ния Атанасова                                 25 място

Калоян Аврамов                               25 място

Валентин Тодичков                         25 място