Jago Open Singles VIII - 23.11.2016

Вътрешноклубен турнир по джаги 2016 - 8 - единици

На 23.11.2016 се проведе осмият клубен турнир по единици Jago club tournament

 

Схема на игра – Double Elimination Chart 32 teams

Победители в турнира:

I място    Марио Томов

II място   Иво Пиларски

III място  Юлиян Пенев 

IV място  Михаил Атанасов

 

Брой участници – 28 състезателя:

 

Марио Томов                                    1 място                                 

Иво Пиларски                                  2 място

Юлиян Пенев                                   3 място

Михаил Атанасов                            4 място

Станислав Найденов                       5 място

Владимир Атанасов                         5 място

Екатерина Атанасова                       7 място

Богомил Ангелов                             7 място

Александър Петков                          9 място

Станислава Стайкова                       9 място

Теодор Ангелов                                9 място

Теодор Василев                                9 място

Асен Йочев                                       13 място

Николай Атанасов                           13 място

Симеон Атанасов                            13 място

Валентин Симеонов                         13 място

Светлана Стоянова                          17 място                    

Мито Митов                                     17 място

Максимилиян Бояджиев                 17 място

Станислава Атанасова                    17 място

Евтим Янков                                    17 място

Илиян Стойчев                                17 място

Ния Атанасова                                 17 място

Петя Велинова                                 17 място

Калоян Аврамов                              25 място

Кристиян Николов                          25 място

Таня Кренчева                                  25 място

Александър Алексиев                      25 място