Jago Open Singles IV - 25.04.2017

Вътрешноклубен турнир по единици джаги 2017

На 25.04.2017 се проведе четвъртият клубен турнир по единици Jago club tournament

 

Схема на игра – Double Elimination Chart 32 teams

Победители в турнира:

I място   Екатерина Атанасова

II място   Марио Томов

III място  Николай Атанасов

IV място  Илиян Стойчев

 

Брой участници – 24 състезатели:

 

Екатерина Атанасова                    1 място

Марио Томов                                 2 място

Николай Атанасов                         3 място

Илиян Стойчев                               4 място

Теодор Василев                             5 място

Симеон Атанасов                           5 място

Юлиян Пенев                                  7 място

Максимилиян Бояджиев                  7 място

Евтим Янков                                    9 място

Добрин Ганев                                 9 място

Станислава Стайкова                      9 място

Станислав Найденов                       9 място

Полина Манджукова                       13 място

Ивелин Иванов                               13 място

Валентин Симеонов                       13 място

Михаил Атанасов                           13 място

Теодор Ангелов                             17 място

Христо Аврамов                             17 място

Асен Йочев                                     17 място

Таня Кренчева                                17 място

Владимир Атанасов                        17 място                    

Маренела Маркова                         17 място

Ния Атанасова                                17 място                               

Калоян Аврамов                              17 място